Datum: 11. 5. 2021

HALY TYP R, Volné rozpětí 8 - 20 m

Podkategorie

HALY TYP R - RÁMOVÁ NOSNÁ OCELOVÁ KONSTRUKCE

 
Použité normy
ČSN 73 0035 – Zatížení stavebních konstrukcí
ČSN 73 1401 – Navrhování ocelových konstrukcí
ČSN 73 1403 – Navrhování trubkových konstrukcí
ČSN 73 2601 – Provádění ocelových konstrukcí 
 
Popis
Haly Typu R jsou standardně jednolodní, (možná je i  vícelodní) modulové ocelové konstrukce hal se šroubovými spoji. Volné rozpětí haly je navrženo v základních osových rozměrech příčného rámu 8, 10, 12, 15, 18 a 20 m. Výška příčného rámu měřená od podlahy do úrovně okapu je daná v základním rozměru od 3 m do 6 m. Celková délka haly je standardně daná násobkem 6 m, což je délka osové vzdálenosti dvou sousedních příčných rámů, ale podle potřeby se může délková modulace pohybovat v rozpětí 4 - 7 m. Nejmenší délka haly jsou dvě pole, tedy 12 m, největší délka haly není prakticky omezena, u hal které by překročily délku 12 polí je vhodné počítat s řešením dilatace ocelové konstrukce. Sklon sedlové střechy je navrhován 10°, pro jednoduché provedení střechy ze sendvičových panelů, anebo trapézových plechů. 
 
Tuhost konstrukce je zajištěna ve směru příčném tuhou rámovou vazbou příčle a sloupu, ve směru délky objektu diagonálami příčného ztužidla probíhajícím zpravidla ve druhém a předposledním poli objektu. Dále pak i podélným ztužidlem (např. hranatá trubka , popř. kruhová trubka) umístěným 0,5m pod průnikem os sloupu a příčle. Přípoj je proveden jako kloubový 2 šrouby M16. Ztužidlo slouží proti klopení sloupů a pro montážní účely.
 
Sloupy jsou navržené z válcovaného profilu I orientovaného přírubami ve směru příčné vazby. Sloupy jsou v patě kotveny pomocí kotevního plechu P20 a ocelových kotev na chemickou maltu do základových konstrukcí. Kotvení je staticky navrženo jako kloubové. Rohové sloupy haly (krajní vazby) jsou navrženy z válcovaného profilu I. Čelní stěny jsou rozděleny štítovými sloupky z válcovaného profilu I. Sloupky štítových stěn jsou uloženy kloubově na patkách a připojeny ke štítovým příčlím 2ks šroubů M16. Přípoj ke štítovým příčlím je ve svislém směru proveden jako posuvný.
 
Na vnitřní pásnici sloupů jsou připojeny pásy příčle s náběhem – klín z válcovaného profilu I, jeho  délka je proměnlivá v závislosti na rozpětí příčného rámu a zatížení konstrukce. Rámový roh sloupu s příčlí je řešen svařovaným spojem s výztuhou z  P10. Spoje příčlí jsou řešeny šroubovaným tuhým spojem (min. 6 šroubů M16 8.8) za náběhem.  Čelní deska spoje příčlí má tloušťku 15nmm. Příčel je provedena ze dvou ks z válcovaného profilu I. Ve vrcholu je příčel spojena svařovaným spojem na čelní desku z P20 s výztuhami z P12, anebo šroubovaným tuhým spojem.
 
V krajních vazbách jsou příčle navrženy z válcovaného profilu I. Spoj ke sloupu je řešen obdobně jako u hlavní vazby – svařovaný spoj sloupu s příčlí s náběhem. Spoj v hlavě sloupu je ohraničen výztuhami z P10. Spoje příčlí jsou řešeny šroubovaným tuhým spojem (min. 4 šrouby M16 8.8) za náběhem.  Čelní deska spoje příčlí má tloušťku 10mm. Ve vrcholu je krajní příčel spojena svařovaným spojem na čelní desku z P15 s výztuhami z P10, anebo šroubovaným tuhým spojem.
 
Prostorová tuhost objektu je zajištěna zavětrováním druhého a předposledního pole diagonálami z ocelových prutů, trubek, anebo L profilů ve střešní rovině. Ve štítových stěnách je diagonální zavětrování obdobného provedení,  v podélných stěnách ve druhém a předposledním poli je diagonální zavětrování obdobného provedení.
 
Sekundární konstrukce, tedy střešní vazničky, stěnové paždíky, rámy oken, dveří a vrat, apod. se dodávají z žárově pozinkovaných ocelových tenkostěnných profilů Z a C, SATJAM, anebo systém METSEC VOESTALPINE. Vazničky se montují převážně jako spojitý nosník.
 
 
 
 
 
Příčný řez rámů 
 
Primární konstrukce, schema
 
Sekundární konstrukce střecha, schema
 
Sekundární konstrukce komplet, schema
 
Kotvení sloupů 
 
3D Model 
 
Projektový podklad, vzor 
 
Technický popis 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Aktuality

Výhodná nabídka starší haly 15x50 m

31. července 2020

Okamžitě k prodeji za cenu dohodou, nosná ok starš...

Nové sendvičové izolační panely - Prodej

31. července 2020

Nabízíme dodávky úplného sortimentu nových izolačn...

IZOLAČNÍ SENDVIČ. PANELY - Info + CENÍK 2018/ 2

9. dubna 2018

Pro 2Q 2018 snižujeme ceny PUR/ PIR panelů ! Zde n...

SENDVIČOVÉ PANELY - Záruka výhodné ceny !

5. června 2017

Prodáváme, anebo dodáme s montáží včetně veškerého...

Ocelová krytina s kamenným granulátem, METROTILE

21. února 2011

Zahájili jsme dodávky a montáž lehkých ocelových k...

ZATEPLOVÁNÍ A REKONSTRUKCE STŘECH A OPLÁŠTĚNÍ HALOVÝCH OBJEKTU

1. srpna 2010

Provádíme zateplování, opravy, rekonstrukce a mod...

HALSYSTÉM, VAŠE OPTIMÁLNÍ ŘEŠENÍ HAL do 1000 m2

20. července 2009

HALSYSTÉM JE STAVEBNICOVÝ SYSTÉM NOVÝCH MONTOVANÝC...

SPOLUPRÁCE ZA PROVIZI

10. února 2009

Provizi zaplatíme všem partnerům, kteří zprostředk...

HALOVÉ SYSTÉMY RUUKKI, LINDAB-ASTRON

18. ledna 2009

Naše společnost je autorizovaným dodavatelem a sta...

ZDE MUŽE BÝT I VAŠE INZERCE

1. října 2008

Svoji aktuální nabídku mužete zadat do rubriky Akt...

KONTAKTY NA NÁS

5. ledna 2006

...